Nederlands | English

Beschikbaarheid

SURPASS digitaal wordt door het AMC beschikbaar gesteld aan andere ziekenhuizen. Om ziekenhuizen hierin te begeleiden is er een SURPASS support groep opgesteld.

Voor het gebruik van SURPASS Digitaal betalen de deelnemende ziekenhuizen een jaarlijkse vergoeding. Deze vergoeding dient ter financiering van de SURPASS support groep en zal onder andere besteed worden aan de verdere doorontwikkeling van SURPASS Digitaal. Hierbij wordt rekening gehouden met de wensen van de deelnemende ziekenhuizen.

De software van SURPASS Digitaal is eigendom van het AMC. Middletree is verantwoordelijk voor het onderhoud en de verdere doorontwikkeling van deze software. Tevens zal Middletree technische ondersteuning bieden aan deelnemende ziekenhuizen, bijvoorbeeld met betrekking tot integratie werkzaamheden.

Implementatie ondersteuning

Voor inhoudelijk ondersteuning van de SURPASS implementatie binnen het AMC is een case manager aangesteld. De case manager is beschikbaar voor vragen met betrekking op SURPASS en kan tevens extra ondersteuning vanuit het AMC aanbieden.

Gebruik eigen checklijsten

De effectiveit van de SURPASS checklijsten is gevalideerd en de SURPASS Support group raadt ziekenhuizen daarom aan gebruik te maken van deze checklijst.

Het is ziekenhuizen echter toegestaan de SURPASS Digitaal applicatie te gebruiken voor de invoer van hun eigen checklijsten. De vragenlijsten worden dan door de SURPASS Support group omgezet in zogenaamde templates. Tevens zal er door de support group een effectiviteits indicatie (kwalitiets score) van de aangepaste checklijst worden berekend welke gebaseerd is op de meetresultaten uit het SURPASS onderzoek. Hiermee ontvangt het ziekenhuis een indicatie van het te verwachten effect van de aangepaste checklijst.