Nederlands | English

SURPASS Checklijst

SURPASS

De SURPASS (Surgical Patient Safety System) is een checklist waarmee wordt beoogd sterfte en complicaties bij operaties terug te dringen. De SURPASS-checklist standaardiseert het operatief proces van alle operaties, benoemt verantwoordelijkheden en specifieke checks. SURPASS bestaat uit verschillende stappen die een weerspiegeling zijn van het operatieve proces. Iedere stap bevat een dwingend stopmoment. Het operatieve proces kan pas een stap verder als alle checks in de voorgaande stap zijn gedaan en geautoriseerd zijn.

Voorkomen vermijdbare fouten

De grote winst van SURPASS is dat de controle van het proces al begint bij de opname van de patiënt, in plaats van vlak voor de operatie. Patiënten moeten in verschillende fases van het operatietraject dezelfde vragen beantwoorden. Door deze dubbel-checks worden eventuele problemen (geen of verkeerde premedicatie, bepaalde controles niet goed uitgevoerd, instrumenten voor de operatie niet aanwezig) eerder ontdekt en vermijdbare fouten voorkomen.

Bovendien merkt de patiënt duidelijk dat structureel gecheckt wordt of alles goed gaat rond zijn of haar operatie. Voorheen werden operaties door voorkomende problemen vaak uitgesteld naar een later tijdstip. Met behulp van SURPASS verloopt het gehele operatieproces, van begin tot eind, soepeler en is er minder tijdverlies.

Gevalideerd in onderzoek bij 6 ziekenhuizen

Uit het onderzoek bij zes deelnemende ziekenhuizen is gebleken dat door de toepassing van de SURPASS-checklist de sterfte rondom operaties is gehalveerd en het aantal complicaties is gedaald met een derde. Over deze werkwijze is gepubliceerd in Quality and Safety in Healthcare in 2009 en in the New England Journal of Medicine in 2010. Het initiatief heeft brede navolging in Nederland.